Børnenes Trafikplads

Børnenes Trafikplads i Helsinge – ikke bare endnu en populær legeplads, men et multifunktionelt rum.

Det du umiddelbart ser, når du kommer til Børnenes Trafikplads i Helsinge er en legeplads. Hardware som fodgængerovergangen, trafikskilte i børnehøjde og legebiler skaber sammen med den digitale platform en helhed med tematikken ”Trafik”

Dette projekt, sat i søen af Gribskov kommune, havde til formål at omdanne et kedeligt stykke byrum til et multifunktionelt univers med læringsrum, fællesrum, legeareal for at Helsinges børn. Helsinges byrum har udvidet pædagogernes muligheder for at skabe læring udendørs. De har fået muligheden for at inddrage pladsen som et ekstra læringsrum, hvor de tager hen på tur, spiser deres madpakker og hvor der er et fundament for leg, hygge god dialog og læring om trafik.  Og med over 40.000 på aktiveringer på 4 måneder klapper vi i vores hænder sammen med alle i byen, for det er virkeligt et synligt bevis for, at pladsen bliver brugt. 

Trafikplads Helsinge
Boernenes trafikplads Helsinge

Teknologi skaber mulighed for skift fra analog til digital

Hele denne proces om ny trafikplads tog udgangspunkt i Helsinges traditionsrige “legebiler”, som har været i byens rum i over 40 år. I samarbejde med foreningen Helsinge – Danmarks Bedste Børneby og Erhvervsforeningen Gadekærsforeningen,  blev der hurtigt truffet beslutning om at den nye plads skulle give plads til masser af leg, men også fremstå som et læringsrum om Trafik.

Børn lærer bedst, hvis det foregår i leg og på et niveau hvor, læring foregår i børnehøjde. Projektet kom hurtigt i stand, som et mix af traditionelt leg og ny teknologi. Installationerne StoryTeller, EnergiHjul og spillevæg er valgt til at underbygge formålet.

 

 

Da EnergiLeg blev underleverandør til denne plads skulle projekteringen gå fra at være en traditionel legeplads til at blive et udendørs og konceptuelt læringsrum med
tematikken Trafik. En transformation i et traditionelt mind-set om hvad en
legeplads skal indeholde, og Gribskov kommune var godt klar over ideologien i
projektet.  Det kan være svært, når nye teknologier skal integreres og
ikke mindst, når det skal være et inkluderende læringsrum, hvor formidlingen
sidde i skabet. 

Hos EnergiLeg tilbyder vi en platform for digital dannelse hos de mindste borgere. EnergiLeg LYDLAB består af

  • et lydbibliotek, hvor du kan downloade og uploade lydfiler
  • et inspirationskatalog med lydeksperimenter for børn
  • vejledninger til brug af mikrofon, Audacity
  • kompetenceudvikling af involverede
  • facilitering af workshops – både introduktion til lyddesign og lydproduktion
Storyteller Bornenes Trafiksplads Helsinge
StoryTelleren er her visuelt udformet som et trafiklys- Når man drejer vil stemmen fra Trafikbedste fortælle om trafikreglerne.
"TrafikBedste" kan man høre i StoryTelleren fortæller om trafikreglerne på en kærlig, bestemt men også en sjov måde som er fængende for børn at lytte til.
”Jeg har nydt at lægge stemme til Trafikbedste. Jeg synes det er en mægtig god ide med en Trafikplads til børnene, hvor de kan være aktive på en sjov måde omkring indlæring af regler i trafikken. Det kunne garanteret udbygges mere og måske omfatte yderligere indlæring. Jeg er lidt stolt af, at det er mig og min stemme, som fortæller byens børn om regler i trafikken. Så ved jeg, at jeg er nået længere ud end til mine egne børnebørn og det er en dejlig følelse.”
Irene Friis Larsen, Ramløse scenen.

Trafikplads Helsinge    

Energihjulet er i denne case omdøbt “Trafikhjulet” – hjulet generer strøm til at starte lydfil, hvor børn fra den lokale børnehave har indsunget sange om trafik – ”Hjulene på bussen” og ”10 små cyklister” mv. som en del af et læringsprojekt om netop trafik.

Hjulet bliver hermed brugt til læring om lyd i det offentlige rum lavet af børn fra byen. Derved gør man Hjulet til et element de gerne vil benytte sammen med familien i deres fritid.  Trafikhjulet er placeret ved en overgang i gågaden, som forestiller en vej med striber på. Dette integrerer elementerne flot i byrummet og  understreger tematikken.

Spillevæggen er dekoreret med specialfremstillet grafisk folie designet til temaet om trafik. 
Pladerne som væggen er væggen er bygget op af er lavet Genbrugsfibre , et PEFC  Certficeret materiale (Programme for the Endorsement of Forest Certification) Disse plader er netop valgt på baggrund af deres miljømæssige og holdbare egenskaber som blandt andet er: 

• UV-garanti  • 100% gen-anvendelig/miljø venligt • Anti-grafitti  • Høj brudstyrke 
 
• Brand-resistent • Alle typer markører/tuscher resistent • Syre-resistent

Væggen er monteret med Energispil, hvor børnene selv genererer strømmen først og så kan de spille.

Ydermere er den også fungerende som generel læringstavle – dvs. et hjælpemiddel, et læringsrum hvor lærere, pædagoger og forældre kan have en samtale om trafikregler mv. ud fra tavlen og StoryTelleren.

StoryTeller er her visuelt udformet som et trafiklys. Placeret på legearealet foran spillevæggen med bilerne kan den naturligt på Trafikpladens som det undervisende element. 

Der er blevet designet en rolle til formidlingen på StoryTelleren – Det er Trafikbedste som her fortæller om hvordan man skal begå sig i trafikken og hvad man som barn skal være mest opmærksom på. Formidlingsdelen blev i denne case udviklet og eksekveret af de frivillige selv. Der har været fokus på et læringsrum  i børnehøjde.
Man kan på StoryTelleren skifte kapitel ved et let tryk på knappen. 

Helsinge har fået en plads som vil danne ramme for fremtidige projekter indenfor samskabelse, kommunikation og formidling. Der er hver dag fuldt gang i pladsen – mange familier bruger meget tid og kommer også langvejs fra fordi de kender Legebilerne. Men alle bliver positivt overrasket over hvor meget børnene kan lege og lære om trafik her. 

TRAFIKBEDSTE -GIVER FORMIDLINGEN LIV

Hos Gribskov kommune var dette et samskabelseskoncept, som involverede mange – lige fra lokale foreninger til teaterfolk og ressourcestærke borgere. Vi samlede alle kompetencer omkring bordet i en workshop, hvor målet var at

  1. få indblik i de læringsmuligheder teknologien skaber,  
  2. guide projektets lydformidling i den rigtige retning, og
  3. skabe konsensus i forhold til formålet med hele pladsen.

”Trafikbedste” alias Irene Friis Larsen og Inger Hørup Slot fra Gribskov Biblioteker fik masser af gode råd til anbefalet informationsmængde, varighed på speaks, lydtyper herunder urbane lyde, sang, oplæsning, budskab contra fyld, fokus på målgruppe, kompleksitet i indhold , lydniveauer, involvering af målgruppen mv.

Læs mere her om https://www.a-storyteller.dk/speak/

HØR TRAFIKBEDSTE HER: