Stimulér sanserne

Læs om vores forskellige kundecases

For 50 år siden valgte Helsingør kommune at bevare den historiske bymidte.

Det har gjort Helsingør by til en smuk turistattraktion, og det markeres nu med en interaktiv byrumsinstallation – en udstilling der står på Blomstertorvet i Helsingør. 

Sæt dig på en af de tre opstillede bænke og betragt vindmøllen ved den side, mens du lytter til møllens historie.

Tre ikoniske vindmøller fra Danmark står nemlig udstillet på Energimuseet i Bjerringbro og ved hjælp af din egen energi når du vipper på bænkene, genererer du strøm til igangsættelse af lyd som fortæller de historiske beretninger.
 

Hvordan skaber man levende byrum, når der skal bygges nye boliger og bydele? Det viser Viborg Kommune et fantastisk eksempel på med den nye bydel Banebyen.  Her snor Banebyparken sig nu imellem de nye boliger og forbinder byens yderpunkter. 

Med StoryTellers lydformidling aktiveres børnenes nysgerrighed både i forhold til natur, historie og sanseleg. 

Herregården Gammel Estrup ligger i Auning og er en af Danmarks bedst bevarede renæssance herregård. Herregården fungerer i dag som museum med over 100.000 besøgende om året. Den nye legeplads er placeret i Herregårdshaven og bliver gratis tilgængelig for alle

I dag er der mere fredeligt, men stedet vidner stadig om den barske fortid. Og med åbningen af sæsonen d. 1. april 2023 åbnede også 5 nye lydinstallationer, som bringer fortidens historier tættere på og gør besøget på Søby Brunkulsmuseum til en levende oplevelse. 

Tager man et smut til Silkeborg og besøger Aqua Akvarium og Dyrepark – får man ikke bare en naturoplevelse i og omkring den danske natur – man bliver fyldt med viden og begejstring over hvordan man formidler naturens ægthed. Man har givet naturen en stemme, en duft – et teknologisk formidlingsgreb midt i naturens vildnis.

De to EnergiHjul, der udgør Hamsterhjulet i Pengespillet, er specialbygget til Nationalmuseet og samskabt med spildesignere og lydteknikere.
De står placeret ved siden af hinanden, adskilt af en gennemsigtig plade. Der kan derfor være to besøgende, der bruger hjulene samtidig, og de kan samtidig se og interagere med hinanden.

EnergiCyklen indgår som en del af udstillingen “Velkommen hjem – med vedfærdsteknologi”, hvor den viser, hvordan træning kan blive sjovt og samtidig gøre energiforståelse mere håndgribelig for borgere i alle aldre. 

En af aktiviteterne i Dinoparken er et EnergiHjul.
Her kan man prøve kræfter med at løbe lige så hurtigt som en Deinonychus – en hurtigt løbende dinosaur med lange, stærke ben.

EnergiHjulet er populært blandt børnene, der også straks opfinder deres egne lege og sammen udvikler deres motorik og balanceevne.

Kan vi bestille en stor roterende jordklode?”, sådan startede udviklingen af Moder Jord til Økolariets – Vejles klima og bæredygtigheds mekka. Kloden er udviklet simpel i sit udtryk, så det passer til Økolariets farver og giver anledning til at sende jorden en kærlig tanke hver gang besøgende ser på den, rører ved den og taler om den. Den indgår som en del af deres undervisning og ellers være symbolet som på Økolariets logo.

Sorø har fået en perfekt teknologisk løsning, som bidrager til omdannelsen af rummet til et eksperimenterende og legende sted til kultur, bevægelse og læring

‘Ósvart’ kan oversættes til “usort” eller “ikke-sort” og hentyder til den grønne omstilling, hvor energiudvinding går fra at være sort til grøn. ‘Ósvart’-konferencen så dagens lys for første gang i 2022, og det er håbet at kunne afholde den årligt fremover

Flere kulturelle institutioner langs den jyske vestkyst er en del af projektet Jernkysten, der formidler kyststrækningens historier på tværs af inde- og uderum gennem lyd. Seks StoryTellers er en del af projektet, der udfordrer den klassiske museumsformidling. 

Gorm den Gamle sætter gang i nysgerrigheden, da han med sin imponerende udstråling sidder der og skuer ud over området. Han sidder her, i Kongernes Jelling, Nationalmuseet, for at vise vej til alle de spændende oplevelser i området, på sin helt egen unikke facon. 

Langs stisystemet er der nemlig opsat syv StoryTellers link til produktet. Hver StoryTeller giver indblik i forskellige aspekter af området. Ved en kan du høre om, hvordan istiden formede landskabet og bakkerne ved Ådalen, ved en anden om fiskeri i åen i stenalderen, ved en tredje om grusgravens historie og ved en fjerde om billedhuggernes tanker bag deres værker.

Når man drejer på det røde håndtag på StoryTeller foran KlimatoriumDanmarks internationale klimacenter i Lemvig – skaber man grøn energi og hører om grønne og innovative løsninger på de aktuelle klimaudfordringer. 

Frederiksberg Forsyning har taget udfordringen om at skabe praksisnære læringsforløb med modeller af rigtige klimatilpasningsløsninger. Modellerne er designet ud fra Frederiksberg Forsynings tanker og ideer.

Værftsmuseets Storyteller (17)

Endnu engang er det lykkes det lille museum – Værftsmuseet i Helsingør – at fortælle den 100 års historie på en ny måde og innovativ måde. Værftsmuseet har installeret yderligere fem StoryTellers i det gamle værftsområde og integreret en sjov aktivitet for børn. 

Trafikplads Helsinge

Gribskov Kommune igangsatte et samskabelsesprojekt mellem Helsinges butik/erhvervsforeningen Gadekærsforeningen, den lokale Lions afdeling og foreningen Helsinge – Danmarks Bedste Børneby om at skabe en ny legeplads, der ud fra Corona pandemien skulle bidrage til at gøre byens uderum mere attraktivt

Børnenes værk Frederiksværk 04 (9)

På den nye legeplads på artilleripladsen i Frederiksværk, har vi bidraget med at skabe et univers, som understøtter den unikke historie om Frederiksværks og Danmarks største Stålvalseværk – et byudviklingsprojekt, som skal fortælle byen industrihistorie

Når vi skal løse vores klimaudfordringer og blive bedre til at udnytte jordklodens ressourcer bæredygtigt, så er viden og forståelse af naturvidenskab og teknologi helt essentielt. Det arbejder Naturvidenskabernes Hus for. Her udvikler de praksisnære undervisningsforløb, som inspirerer børn og unge til en fremtid med naturvidenskab, teknologi, it og håndværk, og der bygges bro mellem skoler og virksomheder.

Fyrrekrat er en lille skovbørnehave med plads til 34 børn, som ligger i ét af de dejligste områder i Skagen.

De er en del af projektet om Digital Dannelse i Frederikshavn kommune og har valgte vores EnergiHjul til deres dejlige naturlegeplads. 

Mobile byrumsinstallatiorbringer – StoryTellers og to nyudviklede Værftsbænke – historierne fra det gamle skibsværft i Helsingør ud i byrummet på via lyd og originalt design.

Installationerne skaber sammenhæng mellem byens centrum – Axeltorv – og oplevelser på Værftsmuseet.

Vindtvedhytten_ august 2021 (17)

Skoleelever skal ud af klasselokalet og hen til vindmøllerne for at blive klogere på vind, energi og klima på den sjove måde. Det er i korte træk grundidéen bag Energihytten ved Vindtved-møllerne, der er baseret på informationer fra VidenOmVinds undervisningshjemmeside ”De lokale møller & klimaet”

Hos Østerild besøgscenter ligger der en 40 meter lang vindmøllevinge, som nu har indvendig LED lys, så besøgende har mulighed for at se meget længere ind i vingen

EnergiLeg har været med til at levere et helstøbt energicenter til Egebjerg Skole. At forbinde teori og praksis er afgørende for indlæringen. Projektet på Energicenter Egebjerg viser, hvordan det kan realiseres.

EnergiLeg har været med til at transformere udearealerne på Limfjordsskolen i Struer Kommune. Det giver mulighed for at inddrage udearealerne som en interaktiv del af undervisningen, og lærerne kan desuden bruge redskaberne til at opnå læringsmålene.  

 På Tinderhøj Skole er bæredygtighed i højsædet. En vindmølle vejer op ved Tinderhøj Skole i Rødovre kommune, hvor de benytter data fra møllen i undervisningen. Desuden er der opsat skærme i ankomsthallen, som hele tien viser møllens energiproduktion. 

En StoryTeller bidrager til formidlingen i Københavns ZOO ved pingvinanlægget, hvor de karakteristiske humboldtpingviner har hjemme. Med lyd som formidlingsmedie kan både voksne og børn blive inviteret med ind i pingvinernes verden. 

Den teknologiske udvikling er flyttet ind i det pædagogiske arbejde, og derfor skal kommende generationer dannes til at leve i og med teknologien.

I Frederikshavn Kommune arbejder man målrettet med om at inddrage de digitale og teknologiske muligheder i dagtilbuddene. Hele 20 institutioner i kommunen har Energileg-løsninger, der skal hjælpe pædagogerne med at imødekomme disse krav. 

GASMuseet i Hobro formidler betydningen af energiens og gassens historie gennem lærerige forsøg, oplysende udstillinger og interaktive oplevelser. EnergiLeg har bidraget til denne formidling med interaktive redskaber, der gør læringen om energi håndgribelig, siden 2011.

I Danmarks første Energihytte i Sæd-Ubjerg – et innovativt læringsrum, hvor vi gør op med det traditionelle klasseværelse og får elever ud i naturen – finder du en specialdesignet formidlingsvæg

“En ældre herre fra DemensCentrum Aarhus, har hver dag stor glæde af at bruge AudioRattet og lytte til demensvenlig musik, som en musikterapeut har lagt ind.”

– Søren Pallesen, projektleder hos Center for Frihedsteknologi. 

EnergiLeg laver også løsninger, som kan skabe glæde og nye oplevelser hos mennesker med demens eller på rehabiliteringscentre. Vi glæder os til at tale med jer, om jeres projekt og formål. 

25 studerende fra hele Sverige brugte deres sommerferie på at bygge en SolcelleCarport på et universitet i byen Gävle. SolcelleCarporten skal bruges til El-biler, så der er altså dobbelt-op på bæredygtighed på parkeringspladsen i Gävle. Vi håber, at mange andre universiteter, skoler og institutioner vil lade sig inspirere, og træde i de grønne fodspor.

På Distriktsskolen i Tønder har man udnyttet udearealerne til at sætte fokus på energi. I skolegården fstår et EnergiHjul, en EnergiCykel og to EnergiHåndtag. Der er koblet energivenligt LED lys til alle komponenterne, som reagerer på energiproduktionen fra redskaberne.  

På Limfjordsskolen inspirerer lydworkshops til, hvordan man kan bruge EnergiLegs redskaber, som en interaktiv del af undervisningen på tværs af både fag og klassetrin.

“Formålet med de her workshops er dels at vise den brede vifte af muligheder, som ligger i produkterne. Dels at give eleverne hands-on erfaringer med, hvordan man kan arbejde med lydindholdet på de forskellige produkter på en kreativ og innovativ måde”

– det forklarer lydforskeren Ingeborg Okkels, som har været med til at søsætte projektet. 

En særudstilling på oplevelsescenteret i Økolariet i Vejle satte fokus på energi med flere løsninger fra EnergiLeg. Videns- og oplevelsescentret sætter fokus på relevante temaer og emner gennem deres udstillinger. 

LEGO satte fokus på energiproduktion og energiforbrug ved Lego Family Days i april 2019. Ved hjælp af en EnergiCykel og et EnergiHåndtag kunne medarbejderne og deres familier nemlig teste, hvor meget energi de kunne producere.

På skærmen, som var sat op foran dem, kunne de hele tiden holde øje med, hvor meget energi der kom ud af deres anstrengelser i pedalerne – og så gik der hurtigt konkurrence i energiproduktionen. 

Se Demonstrations video her

Når børnene løber rundt i EnergiHjulet på Christianshavns Vold laver de også energi, der bliver omdannet til strøm.

På den måde kan børnene oplade deres mobiltelefoner med energi, de selv har produceret mens de leger.

InfoTavlen på Flynderupgård Museet peger ud i det nordsjællandske landskab. Den interaktive tavle engagerer gæsterne og inspirerer dem til at opleve mere. 

“For os understøtter tavlen et formidlingsformat, der kan to ting: For det første engagerer den vores gæster, fordi den kræver en aktiv handling fra dem for at blive aktiveret. Det andet er, at den peger ud i Nationalpark Kongernes Nordsjælland – ud i virkeligheden – til en verden af steder, der bedre end noget andet kommunikerer historie, viden og eventyr.” – Thomas Nielsen, Museerne Helsingør.

Ved udstillingen Sand Gallery i Lalandia, Billund havde kunstnere fra hele verden omdannet 800 tons sand til skulpturer af dyr fra Afrika. 

Oplevelsen fik et ekstra lag i form af dyrelyde udarbejdet i samarbejde med Givskud Zoo, som MusikBolde sendte ud i de sandede omgivelser.

Legepladsen i Hillerød Slotspark er ikke blot udstyret med traditionelle legepladselementer. EnergiLeg har været med til at skabe en helt særlig LydZone. Lydzonen er i guld, så den passer ind i de royale omgivelser – efter sigende skulle den interaktive legeform være  populær. 

EnergiLeg skræddersyr løsninger, som passer til det enkelte projekt og dets omgivelser. Vi glæder os til at tale med Jer, om jeres drømmeprojekt og forhåbentlig kan vi være med til at gøre de til virkelighed. 

MarselisborgCentret – Dansk center for Rehabilitering, forskning og udvikling i Aarhus Kommune ønsker at skabe et nyt rekreativt område, som blandt andet skal bestå af aktivitets- og hvilemøbler til rehabiliteringspatienter og parkens øvrige besøgende.

Grøn energi er blæst ind på Frederiksberg. Kommunens skolebørn får nemlig muligheden for at besøge et helt nyt udflugtsmål. Målet er en lille vindmølle, der også har to mindre solceller monteret på masten. Den såkaldte ”minimølle” er opsat ved Frederiksberg Forsynings udeskole.

EnergiLeg har udviklet træningsredskaber på rekord tid til rehabilitering. Det er en del af et uderumsprojekt på MarselisborgCentret for rehabilitering, forskning og udvikling i Aarhus. Projektet har skabt liv i parkarealerne på tværs af alder og aktivitetsniveau. En spændende type projekt, som vi gerne vil lave flere af. 

Fra skitse til færdigt produkt. Vindby (nu EnergiLeg) står bag den skinnende spinningcykel i rustfrit stål. Det strømlinede nordiske look har fokus på både enkelthed og funktionalitet – og der var flere aspekter at tage højde for i processen med udviklingen af cyklen. Det kan du læse om, i projektbeskrivelsen.  

Energi og miljø står højt på dagsordenen både i Danmark og internationalt. MARTEC og EUC  har skabt grundlag for at øge kvaliteten af den naturfaglige undervisning. Et led i denne dannelse er den 9 meter høje 12V vindmølle, som vi har leveret.

Høje Taastrups grønne vartegn tårner sig op fra Gadehaveskolens skolegård. Det tager den naturfaglige undervisning op i de højere luftlag og byder også interesserede borgere indenfor til lærende oplevelser. 

Naturcentret, som ligger i Hvidovre Kommune, har siden 2016 anskaffet flere løsninger og redskaber fra EnergiLeg. Dem bruger centret i deres daglige arbejde med at formidle naturfaglige fænomener på en praktisk måde til kommunens skoleelever og andre besøgende.

Reykjavik Family Park og Zoo har udvalgt EnergiHjulet, HoppeStenen og SpilleVæggen till at bringe mere bæredygtig energi ind i parken. De grønne produkter er med til at skabe bevægelse, musik og læring til både store og små – og selvom det kan blive rigtig koldt i Reykjavik, så er EnergiLegs produkter produceret til at kunne holde til minusgraderne.

Det særlige ved Solhuset i Hørsholm er, at daginstitutionen bruger vedvarende energikilder i deres energiforsyning, fordi ønsker at nedbringe deres CO2-udslip. 

Derfor har institutionen fået et EnergiHåndtag, der fungerer som drivkraften bag oplysningen af institutionens cykelskur. Institutionen har også et EnergiHjul på legepladsen.

Ringkøbing-Skjern Kommune rummer en storslået natur, som cykelruten Fjorden Rundt indkapsler. Her kan cykelister møde AudioStanden ved view points. 

AudioStanden fortæller om de forskellige attraktioner via lyd. Hvis du er interesseret i 
innovativ, bæredygtig lydformidling, så skal du læse om vores StoryTeller. 

Roskilde Festival og MUSICON er fælles om vindmølleprojektet, som EnergiLeg har været med til at sætte i verden. Vindmøllerne vejer op i vejret   på MUSICONs areal, hvor de indgår i den digitale legeplads PIXLPARK. Desuden er møllerne mobile da de bygget op flytbare fundmentblokke, hvilket er praktisk i forbindelse med Roskilde Festival.  

“SanseHjulet er en sjov og anderledes måde at formidle historier og fortællinger på til store og små. Udover historier og fortællinger, bliver de besøgende også udfordret fysisk, når drejer på hjulets håndsving for at aktivere hjulets historier og dufte” – Belinda Grunow, Faglig koordinator, Guldborgsund Zoo & Botanisk Have. 

Eleverne på Vibeengsskolen har bragt livet tilbage i skolens sø ved at give den gas i pedalerne på en EnergiCykel.

Cyklen har en tilhørende luftpumpe. På den måde har eleverne i bogstaveligste forstand pumpet livet tilbage i søen ved at ilte vandet.  

Vedvarende energikilder er blevet er hot emne – men hvordan fodrer vi interessen for bæredygtige energikilder og teknologien bag dem hos fremtidens samfundsborgere. 

På Nordstjerneskolen i Frederikshavn Kommune er svaret: En vindmølle. Møllen giver skolens elever helt praktiske erfaringer med, hvad vindenergi er for en størrelse – og så skaber den forståelse for energiproduktion, strøm og energiforbrug. En forståelse, som er med til at forme dem, som fremtidens bevidste samfundsborgere, og som de kan tage med ud i dagligdagen. 

VIA University College i Horsens uddanner blandt andet nogle af fremtidens Klima- og Forsyningsingeniører. Udenfor, på universitetets matrikel, står en EnergiCykel, hvor der er tilkoblet en stor, dekorativ lyspære, som hænger på væggen ved siden af.

På den måde kan eleverne eksperimentere med at producere energi til lyspæren ved at træde i pedalerne.

De kan også mærke, hvor meget energi der skal til for at oplade deres egen mobiltelefon. 

Solcellerne på taget af Lille Vildmosecentret i det nordlige Jylland er taget ned i “børnehøjde” via en manuel SunTracker. SunTrackeren gør det muligt for børnene at se og mærke virkningen af solens varmende stråler – solenergien. 

En nem måde at gøre solenergi mere håndgribelig på – også i børnehøjde.