Digitalisering i børnehøjde

Den teknologiske udvikling er flyttet ind i det pædagogiske arbejde, og derfor skal kommende generationer dannes til at leve i og med teknologien.

”Digitale teknologier må være lige så vigtig en del af enhver børnehavedag – og er lige så meget et dannelsesaspekt, som turen efter krible-krabledyr i skoven”

Peter Hornbæk Frostholm, Lektor VIA Pædagoguddannelsen og programmedarbejder ved VIA Børn og unges hverdagsliv.

Interesserer du dig for nytænkende koncepter indenfor digital leg og læring, så læs her om, hvordan Frederikshavn Kommune har kigget bredt på udbud af pædagogiske digitale læringsmidler og EnergiLegs koncept. Til sidst kan du læse mere om de nye lovkrav.

byrum natur

FANTASTISK SAMARBEJDE og gode ERFARINGer SKABER VÆRDI

I nedenstående videoer kan du høre om de erfaringer som IT konsulent Sisse fra Frederikshavn Kommune og Viggo fra Legekunst har haft i projektet Digital Dannelse. 
Det tager udgangspunkt i den nedenstående 4 greb og vi må sige at det har været et meget positivt samarbejde.
 – hold dig ikke tilbage – se videoerne og blev inspireret til dit næste projekt i din kommune.

DE FIRE VIGTIGSTE GREB FOR VÆRDIFULD LÆRING

 
  1. Medindflydelse med flere valgmuligheder.

  2. Udvikle IT superbrugernes kompetencer, så de kritisk og kreativt kan bruge teknologi i en pædagogisk praksis. Nogle pædagoger oplever det som

    en udfordring at få robotter, tablets og kodningslegetøj til at give mening, og synes samtidig, det er svært at få plads i en i forvejen rammesat og fokuseret dannelsespraksis – og derfor skal pædagoger have viden, så de konstruktivt og nysgerrigt kan udfordre børn, unge og voksnes adfærd i og med teknologien.

  3. Stort fokus på at nedbryde barrierer både før, ved opstart og i det efterfølgende arbejde med at forankre eksperimenter i dagligdagen

  4. Vi skal inspirere til eksperimenterende og legende tilgange, og fortsætte læringen for eksempel via kurser og workshops med fokus på, hvordan du transformerer fra legeredskab til læringsredskab

"Det er vigtigt for EnergiLeg at udvikle et koncept som skaber værdi- fagligt, motorisk og social. Børnenes digitale kompetencer udvikles gennem anvendelse, afprøvning og ekspirimenter, og når disse fagligeheder sættes i spil i daginstitutionen, er det en vigtig pæadagogisk opgave at sættedem i en konstruktiv og lærerig ramme" siger Malou Havskjold, Direktør i EnergiLeg. Hun fortsætter. " Vi ønsker at åbne børn og voksnes horisont for at teknologi ikke behøver begrænse sig til skærme og der er mange fede måder til at aktivere børns nysgerrighed i forhold til at udvikle legen".
Malou Havskjold
Direktør EnergiLeg

konceptet består af 3 hovedelementer

1. Fysisk produkt med indbygget teknologi, som kan omsætte bevægelsesenergi til lyd. Der er lave monteringsomkostninger, da der ikke skal tilføres elektrisk forsyning – børnene skaber selv strømmen. Det kræver minimal vedligeholdelse, er vandalsikret og legepladsgodkendt.

2. Digital produktion gennem eksperimenterende fællesskaber, hvor børnene motiveres til at eksperimentere for at komme frem til et brugbart resultat. Gennem brug af hardware og software til lydeksperimenter udforsker og udfordrer de sammen en digital teknologisk virkelighed. De designer lyd, indtaler lyd, uploader lyd og leger med lyd. Pædagoger hjælper børnene med at stoppe op og at tage sig tid til grundighed og fordybelse. Pædagogen kan hjælpe børnene til at reflektere over, hvordan andre børn gerne vil fremstilles i digitale produktioner såvel som i daglige fortællinger. Det, at besøge andres perspektiv og forholde sig empatisk, kan ifølge bogen ”Dannelse og digital kultur” støtte sådanne refleksioner hos barnet – og på sigt forebygge digital mobning. Der er også mulighed for direkte plug and play, hvor der ikke er tid til selv at producere, så man kan aktivere produktet på forskellige trin af sværhedsgrader, så også personale med lav teknisk snilde kan være med.

3. Hands-on kompetenceudvikling af pædagogerne vedr. læringsaktiviteter og de nye digitale redskaber, så pædagoger eller lærere hurtigt kan begynde at bruge dem og få glæde af dem. Pædagogerne skal ikke gå på kompromis med deres viden om sanselig leg, social udvikling i fællesskaber eller viden om motorikkens betydning. De skal modsat omsætte den i dette nye felt – gennem nye ”materialer”.