Vindby (nu EnergiLeg) er optaget som medlem af Big Science Sekretariatet ved Teknologisk Institut

Big Science Sekretariatet (BSS) har siden dannelsen i 2010 etableret sig som et centralt og synligt bindeled mellem dansk industri og de større europæiske forskningsinfrastrukturer, i daglig tale kaldet Big Science faciliteter.