Legeplads indbygger lydformidling

Gammel Estrup Herregårdsmuseum har bygget ny stor legeplads med lydformidling som et fast indbygget og centralt element.

Legepladsen er udviklet i samarbejde mellem Gl. Estrup Heeregårdsmuseum og Elverdal, som har inddraget lydformidlingselementer fra EnergiLeg.

Projekttegning Elverdal Gammel Estrup Herregård
Projekttegning Elverdal Gammel Estrup Herregård
Projekttegning Elverdal Gammel Estrup Herregård

Lydoplevelsen har vi skabt i samarbejde med Energileg, hvor deres produkt ”StoryTeller” passede perfekt ind i helhedsudtrykket. Samtidig giver StoryTellerne også en ekstra legende funktion, hvor børnene selv genererer strøm til lyden"

Lena Ohlsen, Designchef & MDL Landskabsarkitekt i/hos Elverdal.

Herregården Gammel Estrup ligger i Auning og er en af Danmarks bedst bevarede renæssance herregård. Herregården fungerer i dag som museum med over 100.000 besøgende om året. Den nye legeplads er placeret i Herregårdshaven og bliver gratis tilgængelig for alle.

Leg åbner for oplevelsen af herregården.
Legepladsen er stærkt inspireret af herregårdens arkitektoniske udtryk med bl.a. volde og broer, ligesom det karakteristiske ottekantede tårn fra herregården er opført i en udgave på seks meter med vindeltrappe i midten.

Tanken bag legepladsen er, at legen kan åbne op for børns oplevelse af herregården: "Vi ønsker, at børnefamilier kan begynde museumsbesøget på legepladsen og opleve herregården på en helt anden måde", siger Kasper Steenfeldt Tipsmark, museumsdirektør ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

Lydspor sende børnene på eventyr

Legepladsens grundprincip er at skabe en oplevelsesrejse, hvor den samlede fortælling skabes med lyd. Med 3 StoryTellers sendes børnene ud på eventyr i jagt efter detaljer i legepladsen. Lydsporene udgøres af Greven, Enkegrevinden og Tjenestepigen, der sender børnene afsted og leder dem videre i legen, når de kommer tilbage.

Herunder kan du lytte til én af lydfilerne som er på en af de 3 StoryTellerne

 Robust sammenkobling af leg og læring

I udviklingen af den nye Herregårdslegeplads på Gammel Estrup har vi ledt efter et koncept, hvor man kan kombinere kvalificeret kulturhistorisk formidling med leg og fysisk bevægelse. Samtidig var det vigtigt for os som en mindre kulturinstitution at finde et produkt med få krav til vedligehold. Alt dette fandt vi i Energilegs Storytellers, der nu udgør lydtæppet til Herregårdslegepladsen og dermed bygger bro mellem legepladsen og herregårdshistorien, fortæller Helle Ingerslev Kristensen, Museumsinspektør på Gl. Estrup.

Samarbejdet mellem EnergiLeg og Elverdal

Designchef & MDL Landskabsarkitekt i/hos Elverdal, Lena Ohlsen, fortæller om valget af EnergiLeg som samarbejdspartner:
– Da projektet er udviklet løbende og i tæt dialog med kunden, har det været vigtigt for os at bruge en fleksibel og løsningsorienteret samarbejdspartner til audio-delen. Energileg har været en stor hjælp til udviklingen og design af det endelige produkt.

Det smarte ved StoryTeller er, at lyden nemt kan skiftes ud, forklarer Lena Ohlsen:
– På den måde kan Gl. Estrup via lyd-formidlingen løbende ændre på historierne og skabe nye referencer til livet på Herregårdene.

Energileg montage af StoryTeller på Gl. Estrup Herregård
Energileg montage af StoryTeller på Gl. Estrup Herregård 2

Produkt

StoryTeller forener lyd med det fysiske rum på en innovativ måde, der stimulerer sanserne og skaber nye sociale oplevelser for hele familien på tværs af aldersgrupper og typer af brugere. Ideel til formidling.