Lyd og læring på Limfjordsskolen

På Limfjordsskolen er kreativitet, entreprenørskab og innovation i højsædet. Tre elementer, som EnergiLegs redskaber understøtter.

I Struer – Lydens By – finder du Limfjordsskolen. Her er lyd en del af skolens DNA. Derfor skal eleverne lære om lyd gennem lyd – både i undervisningen og i pauserne. I den forbindelse har skolen anskaffet sig både MusikBolde, HoppeSten, BoldVægge, SanseHjul og et EnergiHjul. På den måde  bliver skolens legeplads og udeareal en interaktiv del af undervisningen og bidrager til at opnå skolens læringsmål.  

Mere end bare en legeplads 

 

Produkterne er nøje udvalgt, fordi de understøtter lærernes muligheder for at gennemføre undervisningsforløb med afsæt i lyd. Eleverne kan arbejde kreativt med lyd i en lang række fag, fordi det hele tiden er muligt at ændre på produkternes lydindhold via USB stik. Eksempelvis kan eleverne skrive et eventyr i dansk, som de indspiller og gør levende ved at eksperimentere med forskellige lydeffekter og derefter præsenterer det for klassekammeraterne via MusikBolden. Det er også muligt at give idrætsundervisningen et ekstra touch med BoldVæggen, som giver spillerne feedback via forskellige lyd- og lyseffekter.  

Mulighederne er mange og i nærmeste fremtid vil skolen afholde deciderede lydworkshops på alle klassetrin – et helt nyt koncept. 

Lyd i scienceundervisningen 

Udover, at eleverne selv kan eksperimentere med lyden, kan de også arbejde videnskabeligt med lyd og får en mere håndgribeligt forståelse for lyd, som teknologisk fænomen. De kan eksempelvis arbejde med at besvare spørgsmål som “Hvordan kan en ubåd navigere via lyd?” og “Hvordan bruger børnetandlægen ultralyd til at rense tænder?”. 

Eleverne kan også arbejde videnskabeligt med lyd ved at se på lydbølgers anatomi og hvordan de bevæger sig gennem luften eller de kan eksperimentere med at gøre lyden “synlig” – enten som bølger i vand eller som vibrationer i forskelligt materiale. 

Limfjordsskolen

Interaktiv leg og læring

Men det er faktisk ikke kun lyd, som Limfjordsskolens nye legeplads kan give en forståelse for. Fællestrækket for alle EnergiLegs produkter nemlig, at de er bæredygtige – det er brugerens egen rugbrødsmotor, der laver strømmen  til produkterne og aktiverer lydindholdet. På den måde får eleverne også en mere håndgribelig forståelse for energiproduktion og energiforbrug og så betyder det, at produkterne kan placeres hvor som helst, da der hverken er brug for kabler eller ledninger.

Mere om produkterne

Skab et naturligt samlingssted, hvor de unge kan mødes, lytte til musik og danse (måske). Når de løber rundt i EnergiHjulet skaber de energi til at lytte til musik eller oplade deres mobiltelefon. 

Musik er med til at udvikle børns fysiske, sociale og kognitive færdigheder. Sving håndtaget og MusikBolden begynder at spille.  Måske en velkendt sang, som giver lyst til at hoppe og danse.

Skab et fælles rum for at bevægelse og aktivitet – spil med dine venner, brug begge sider eller kun den ene! Spil med en bold eller brug dine hænder og fødder. Aktivér BoldVæggen og  vælg et af de tre spil.

At hoppe er en intens måde at bevæge sig på, og så er det godt for både koordination og kondition – hop løs til musikken, som udover at lyde godt, også stimulerer intelligens, og gør det nemmere at koncentrere sig. Ideel til børn 6-12 år.