Lydworkshops på Limfjordsskolen

På Limfjordsskolen inspirerer lydworkshops til, hvordan man kan bruge EnergiLegs redskaber, som en interaktiv del af undervisningen på tværs af både fag og klassetrin. Skolen har nemlig udstyret udearealerne med flere lydprodukter fra EnergiLeg. På den måde kan eleverne lære om lyd, gennem lyd – både i pauserne og i undervisningen.

Formålet med de her workshops er dels at vise den brede vifte af muligheder, som ligger i EnergiLeg-redskaberne samt at give eleverne hands-on erfaringer med, hvordan man kan arbejde med lydindholdet på de forskellige produkter på en kreativ og innovativ måde.

Lydforsker Ingeborg Okkels

Sammen om lyden

Det er Ingeborg, der i samarbejde med EnergiLeg, har udviklet de forskellige workshops, som er nøje tilpasset til de enkelte målgruppers læringsmål fra indskoling til udskoling – men eleverne skal også på banen:

De her workshops handler i høj grad om samskabelse – det er eleverne, som selv er med til at skabe indholdet – hvad enten det er en quiz, et eventyr eller en undersøgelse af, hvor meget energi, der skal til at forbrænde en cola.

Ingeborg Okkels

Et særligt projekt

Limfjordsskolen har både MusikBolde, HoppeSten, BoldVægge, SanseHjul og en ny slags EnergiHjul, som er udstyret med en raspberry pi. Produkterne er nøje udvalgt, fordi de understøtter lærernes muligheder for at gennemføre undervisningsforløb med afsæt i lyd.

Eleverne kan arbejde kreativt med lyd i en lang række fag, fordi det hele tiden er muligt at ændre på redskabernes lydindhold via USB stik – og det er netop det, som de nye workshops skal være med til at gøre endnu mere håndgribeligt. 

lydworkshops med energileg-redskaber

Lydworkshop med MusikBold

På denne workshop skal eleverne sammen indtale et eventyr med lydeffekter – f.eks. historien om De tre bukkebruse – optage den med mikrofon og gemme den på MusikBoldens USB-stik. Lydworkshoppen er beregnet for indskolingen, varer 3 lektioner og kan bruges i fagene dansk, historie og musik. Lydworkshop med HoppeSten

Her bliver eleverne inddelt i grupper, som skal finde på hver deres lydhistorie. De skal optage historien med mikrofon, bruge lydeffekter og gemme den på HoppeStenens USB-stik. Lydworkshoppen er beregnet for mellemtrinnet, varer 3 lektioner og kan bruges i fagene dansk, historie, natur & teknologi, musik og idræt.

Lydworkshop med BoldVæg 

Denne lydworkshop skal eleverne indspille BoldVæggens forskellige spil på dansk og engelsk samt lave lydeffekter til. De skal optage det med mikrofon og gemme det på USB-stik, der hører  til BoldVæggen. Lydworkshoppen er beregnet for mellemtrinnet, varer 3 lektioner og kan bruges i fagene dansk, engelsk, musik og idræt.

Mere om produkterne

Skab et naturligt samlingssted, hvor de unge kan mødes, lytte til musik og danse (måske). Når de løber rundt i EnergiHjulet skaber de energi til at lytte til musik eller oplade deres mobiltelefon. 

Musik er med til at udvikle børns fysiske, sociale og kognitive færdigheder. Sving håndtaget og MusikBolden begynder at spille.  Måske en velkendt sang, som giver lyst til at hoppe og danse.

Skab et fælles rum for at bevægelse og aktivitet – spil med dine venner, brug begge sider eller kun den ene! Spil med en bold eller brug dine hænder og fødder. Aktivér BoldVæggen og  vælg et af de tre spil.

At hoppe er en intens måde at bevæge sig på, og så er det godt for både koordination og kondition – hop løs til musikken, som udover at lyde godt, også stimulerer intelligens, og gør det nemmere at koncentrere sig. Ideel til børn 6-12 år.