Mobile installationer bringer Helsingør Skibsværfts historie ud i byrummet

De karakteristiske kedeldragter. Værftsfløjtens indtrængende lyd. Duften af olie. Hamren. Banken. Støj og stolthed. Fra 1882 til 1983 var skibsværftet i Helsingør byens sociale og økonomiske puls. I løbet af de 100 år værftet havde sit virke, blev der bygget cirka 425 skibe. Skibsværftet var, og er, dermed en del af Helsingørs historie og identitet. Nu bliver den også vækket til live i byrummet gennem to mobile installationer ved byens centrum Axeltorv og ved Værftsmuseet. Sådan her sagde Nicolai Juel Vædele ved indvielsen af byrumsinstallationerne:

Da Mads Holm grundlagde Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri i 1882, fik Helsingør et industrielt gennembrud som en af Danmarks største og mest betydningsfulde værftsbyer. De nye installationer skal dels gøre denne historie synlig i byrummet - men også historien om hele Danmark som skibsbyggernation.

- Nicolai Juel Vædele, museumsinspektør i Helsingør Kommune

Begge installationer består af en StoryTeller med ventilrat og en SkibsskrueBænk, der er designet, så den ligner en skibsskrue. 

 

Skibsskruen - en teknologisk landvinding til vandet

Det er ikke tilfældigt, at de to SkibsskrueBænke netop er udformet, som de er. Opfindelsen af skibsskruen markerer et af de største teknologiske spring i skibsbyggeriets historie. Her gik man fra sejl til maskine hvilket betød, at man kunne sejle med større præcision, sikkerhed og last.

Det er virksomheden OP & NED Børnebyrum, der har tegnet de første skitser af skibsskruen ud fra originale måltegninger fra Værftsmuseet. EnergiLeg har udført den færdige konstruktion og de endelige produktionstegninger.

Det særlige ved SkibsskrueBænken – og StoryTeller – er, at det er mobile installationer. Det betyder, at de nemt kan flyttes rundt i forhold til interessante historier, begivenheder eller events på andre lokationer både inde og ude. Derudover har den ene af bænkene en ekstra prik over det lokale “i”.

 

Værftets historie skåret i lokalt egetræ

Det egetræ, der har har lagt brædder til bænken, har lokale rødder – bogstaveligt talt. Det er plantet i 1868 ved Jægerspris Slot. Skåret på Veksebo savværk. Høvlet i værftets Hal 16. Til sidst er det bygget til bænk hos EnergiLeg i Helsingør.

Det er vigtigt, at vi kan kombinere byens historie med den lokale produktion, så vi bidrager til at opfylde verdensmålene på flere parametre.

- Malou Havskjold, direktør i EnergiLeg

Det lokale sigte taler ind i Verdensmål nummer 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Derudover taler byrumsinstallationerne ind i yderligere to Verdensmål, som EnergiLeg har et særligt fokus på. Det er Verdensmål nummer 3: Sundhed og trivsel samt Verdensmål nummer 7: Bæredygtig Energi. Læs mere om EnergiLeg og verdensmålene.

"ægte co-creation"

Sådan omtalte Nicolai Vædele projektet og dets tilblivelse. Projektet er blevet til virkelighed gennem et tværfagligt samarbejde mellem både lokale virksomheder, politiske udvalg og tidligere værftsarbejdere.

Det her projekt viser, at samskabelse har sin berettigelse - ellers var ideen om lokalt egetræ til skibsskruen aldrig lykkedes, og heller ikke speak på StoryTeller fra tidligere værftsarbejdere.

- Malou Havskjold, direktør i EnergiLeg

SkibsskrueBænken blev udviklet og konstrueret på under en måned, hvilket udviklingsdirektøren i EnergiLeg Ole Jönsson kalder en rekord:

“Det var ikke sket uden den velvillighed og handlekraft, der har været fra flere af de involverede i projektet. Normalt er produktudvikling en længerevarende proces – især skræddersyede koncepter og redskaber som dette.”

Storytellers med en stemme fra værftet

Installationerne forbinder Helsingørs maritime historie og identitet. Fra statuen af Erik af Pommern, der indførte sundtolden på Axeltorv, til det gamle værft, hvor skibsskruen var med til at revolutionere måden hvorpå man drev skibsfart.

Nu er der skabt en fysisk kobling mellem bykernen på Axeltorv og Værftsmuseet, som skal være hele Danmarks værftsmuseum.

- Christian Holm Donatzky, medlem af Helsingør Byråd og formand for By,- Plan- og Miljøudvalget

Den StoryTeller, som står på Axeltorv, peger videre ud i byen til oplevelser på Værftsmuseet. Det er den tidligere værftsarbejder, og nu dedikerede frivillige rundviser på museet, Ole Jens Nielsen, der har skrevet og indtalt de to speaks.

Det er noget helt særligt, at der er historier, som stadig kan blive fortalt og vækket til live af dem, der selv har oplevet den – en mulighed projektet har grebet i samarbejde med Ole Jens. 

Når man drejer på StoryTellers ventilhåndtag, skabes energi, og Ole Jens’ fortællinger toner frem på flere sprog. Denne form – ventilhåndtaget – symboliserer endnu et lag i fortællingen. Det sender tankerne tilbage til maskinrummene på de store fartøjer, som blev bygget på Helsingør Skibsværft.

Mobile installationer

Både de to StoryTellers og de to SkibsskrueBænke er forholdsvis nemme at flytte rundt med – man kan kalde dem omstillingsparate

På cirka tre timer kan de flyttes til en ny lokation i byrummet eller indenfor.

Det er desuden også muligt at skifte eller ændre i lydindholdet på StoryTeller. Det sker ved at lægge nye lydfiler over på det USB-stik, som forsyner StoryTeller med lyd. 

Så hvis der er andre stemmer fra værftet, der skal vække omgivelserne til live eller fortælle historien om en særlig bydel, så er det også en mulighed.

Du kan læse pressens omtale af projektet i byrummet i Helsingør ved at klikke her